Quality Assurance Poland

System HACCP ISO 22000 BRC / IFS food

Witajcie na naszej stronie!

Doradztwo w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności HACCP, ISO 22000 w przemyśle gastronomii i handlu żywnością. Wdrożenia standardów sieciowych BRC food, IFS oraz dobrych praktyk produkcyjnych GMP i higienicznych GHP w tym uzupełnienie normy PAS 220:2008. Prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania dodatkowo przeprowadzamy audyty dostawców surowców i usług. Szkolenia wewnętrzne pracowników i kursy doszkalające załogę, programy szkoleń dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Aktualizacja dokumentacji systemów jakości ISO, Haccap w oparciu o zmiany w procesach firmy, zmianach w technologii produkcji lub zmianach w standardach, normach i przepisach prawa. Księga HACCP dla sklepów spożywczych, hurtowni oraz zakładów żywienia zbiorowego. Wzorcowe procedury i instrukcje GHP/GMP (pdf, ppt, doc), minimum dokumentacji. Procedura recall, instrukcja mycia rąk, księga jakości.

Doradztwo i wdrożenia w zakresie systemu certyfikacji bezpieczeństwa żywności BRC / IFS wymaganych przez sieci handlowe. Szkolenia pracowników, wdrożenia standardów IFS i BRC opartych o HACCP dla firm produkcyjnych, firm logistycznych, transportu, produkcji opakowań, brokerów. Pomoc przed certyfikacją. Prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania. Doradztwo technologiczne i prawne w zakresie oznakowania produktów i opakowań do kontaktu z żywnością GMP plus to standard kierowany do producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również dla przedsiębiorstw transportowych i handlowców działających na rynku paszowym. Celem standardu GMP plus jest zagwarantowanie, aby poprzednio transportowane pasze, mieszanki paszowe, premiksy oraz towary innego typu, nie powodowały naruszenia maksymalnych poziomów zanieczyszczeń krzyżowych. Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby obrót żywności dla ludzi i zwierząt odbywał się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem. Zasady GMP plus określają wszelkie czynności związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa zdrowotnego przewożonych produktów, zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi głównych założeń technicznych, wyposażenia, praktyk postępowania i metod mycia i dezynfekcji. Bieżąca aktualizacja dokumentacji, nadzór nad koniecznymi zapisami, szkolenia pracowników i audyty wewnętrzne zgodnie z przyjętym planem oraz pełen zakres nadzoru nad procedurami i instrukcjami GHP/GMP - wszystko na zlecenie, którego koszt będzie nieporównywalnie niższy od tego, który ponosisz zajmując się tym osobiście lub zatrudniasz specjalnie w tym celu pracownika na etacie.

Zobacz inne firmy w kategorii: Przemysł i produkcja

QR Code to dwuwymiarowy kod kreskowy, który umożliwia zakodowanie informacji, które mogą być później zeskanowane za pomocą aparatu w telefonie komórkowym. Wystarczy posiadać odpowiednią aplikację w telefonie, zrobić zdjęcie i otrzymamy odkodowaną informację np. numer telefonu, adres e-mail.
Przykładowe aplikacje: QR Droid (Android), QuickMark QR Code Reader (Android), Qrafter (iPhone)